Identificând nevoia unei baze bibliografice la îndemâna fiecarui elev al școlii, în condițiile unei dotări precare a bibliotecii școlare în raport cu prevederile programelor școlare pentru disciplinele socio-umane corelate idealului educațional, alături de echipa de lucru formată din elevi pe care i-am coordonat ca profesor și diriginte (seria 2012-2016, Științe ale naturii), am hotărât contruirea site-ului LTIS – CATEDRA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE, inițial sub denumirea simplă SOCIO-UMANE, în activitățile prevăzute în proiectul educațional Socio-umane, IT și multi-media, din Aprilie 2014. În etapele ce au urmat am optimizat site-ul pentru a răspunde exigențelor IAC și E-leaning, facilitând comunicarea profesor-elev și elev-elev cu scopul formării competențelor specifice disciplinelor socio-umane și nu numai.

 

 

  

Prof. Marian Luca

Liceul Teoretic Ioan Slavici - Panciu

 
 

     Astăzi se regăsesc pe site manualele școlare, operele cerute de programele școlare (în format digitalizat), materiale multi-media și lecții interactive pentru următoarele discipline socio-umane prevăzute în curriculum: Cultură Civică, Logică, Argumentare și Comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie și Filosofie. În plus, site-ul găzduiește materialele didactice (resursa bibliografică, multi-media și soft-ware educațional) necesare disciplinelor opționale Etică aplicată și Psihologie socială.

 

     Este locul potrivit pentru a le mulțumi celor care nu au precupețit nici un efort în a ajuta la realizarea materialelor existente în acest site, implicați fiind în traducerea în limba română a textelor necesare existente în limba engleză: Alina Luca și Nicușor Luca, în selecția produselor soft-ware utilizate și în construcția de soft-ware destinat uzului didactic: Nicușor Luca, Cristian Pufu și Andrei Panciu și îi asigur de a fi contribuit însemnat la pasul înainte pe care vrem să-l facem în educarea tinerei generații.