Despre noi

Argument

Am conceput platforma Socio-Umane Educațional cu scopul de a facilita accesul tinerilor la materialele informaționale necesare propriei dezvoltări: manuale școlare alternative, resurse bibliografice în format electronic prevăzute de programele școlare pentru disciplinele socio-umane, apicații interactive utile în procesul învățării și evaluării. Deasemeni platforma permite și facilitează comunicarea dintre elevi și profesor răspunzând exigențelor metodologiei didactice referitoare la instruirea asistată de calculator și e-learning.

Documente școlare

Curriculum

PLANURILE CADRU PENTRU DISCIPLINELE SOCIO-UMANE

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU DISCIPLINELE SOCIO-UMANE

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII – DISCIPLINELE SOCIO-UMANE