SCHIMBAREA DE ATITUDINE

SCHIMBAREA DE ATITUDINE

 

      1. Comunicare şi persuasiune

        În viaţa cotidiană individul este foarte frecvent ţinta unor mesaje persuasive din partea celorlalţi şi, la rîndul său, încearcă să-i influenţeze pe cei aflaţi în interacţiune cu el. Producătorii care-şi laudă produsele ori politicienii care-şi expun opţiunile nu fac decît să încerce să ne schimbe atitudinile. Pentru fiecare din noi, interacţiunile sunt prilejuri de a-l influenţa pe celălalt, de a-l determina să-şi schimbe gîndurile şi sentimentele în speranţa că aceste modificări vor conduce la comportamente favorabile nouă. Atunci cînd dorim să schimbăm atitudinea cuiva în legătură cu un obiect, comunicăm cu el. De aceea, psihologia socială studiază schimbarea de atitudine din punctul de vedere al comunicării persuasive, punînd în evidenţă condiţiile în care mesajul poate să aibă impact. Teoriile elaborate de psihologii sociali din acest domeniu disting trei componente ale situaţiei de influenţă – sursa, mesajul şi ţinta – şi explică succesul persuasiunii în funcţie de caracteristicile fiecăreia. După 1970, schimbarea de atitudine a devenit unul din domeniile în care au fost repede adoptate modelele şi metodologia curentului cognitivist. Cercetările vizează cu precădere procesele cognitive ale individului-ţintă a influenţei.

       2. Caracteristicile sursei de influenţă şi impactul lor

     Ştim din viaţa de zi cu zi că unor indivizi le vine foarte uşor să-i influenţeze pe alţii – sunt, deci, surse eficiente. Dar ce anume face ca o sursă să fie eficientă?

      a. Credibiliatatea  Cercetările asupra credibilităţii încep cu experimentul lui Carl Hovland din 1951 în cadrul căruia două grupuri de subiecţi americani citeau un articol de ziar care pleda pentru fabricarea de submarine nuclare. În cazul unuia din grupuri, articolul era semnat de un foarte cunoscut fizician american; subiecţilor din celălalt grup li se spunea că el provine din ziarul sovietic “Pravda”. Bineînţeles, subiecţii din primul grup au manifestat un acord mai mare cu mesajul, căci sursa era foarte credibilă.  Pentru ca o sursă să fie credibilă, ea trebuie să aibă două calităţi: să fie competentă şi demnă de încredere (Boza, 2003). Competenţa sau expertiza se referă la numărul cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniu. Cei ce par să ştie foarte multe, vorbesc repede şi coerent, dau dovadă de inteligenţă, obţin influenţă în virtutea competenţei. În afara situaţiilor deosebite, cînd ne contarzic în privinţa unor chestiuni foarte importante pentru noi, tindem să acceptăm opiniile experţilor.

       Totuşi, competenţa nu este suficientă. Pentru a fi credibil, expertul trebuie să fie şi demn de încredere, adică dornic cu adevărat să spună ceea ce ştie.  Dacă ţinta crede că sursa competentă are ceva de cîştigat obţinînd influenţă, ea nu mai acordă sursei încredere. De aceea, oamenii sunt puternic impresionaţi de sursele care par să argumenteze împotriva propriilor interese. La fel, ei sunt mai uşor influenţaţi cînd cred că au auzit întîmplător un mesaj persuasiv.

       b. Atractivitatea  Cu cît o sursă este mai simpatică, mai atractivă, are mai mult farmec personal, cu atît va obţine mai multă influenţă. De aceea, intenţia firească a oricui vrea să influenţeze este de a se face simpatizat, de a face ţinta să nutrească sentimente pozitive faţă de persoana lui. Indivizii sunt atraşi de cei care le sunt similari sau care sunt atractivi fizic – iar aceste caracteristici ale sursei pot contribui şi la succesul mesajului persuasiv. Marea majoritate a reclamelor TV fac apel la fete frumoase, în temeiul ideii că frumuseţea are putere persuasivă.

      În privinţa caracteristicilor sursei, cercetătorii au făcut de multă vreme o observaţie interesantă: dacă se măsoară schimbarea de atitudine imediat după trasmiterea mesajului, se constată că sursele avînd caracteristici pozitive (credibilitate) sunt mai eficiente. Dar dacă se măsoară influenţa după cîteva săptămîni, se poate constata că impactul sursei credibile a scăzut, în vreme ce impactul sursei mai puţin credibile a crescut. Acest efect paradoxal s-a numit efectul întîrziat (sleeper effect). Explicaţia ar consta în aceea că, în timp, oamenii tind să despartă ceea ce s-a spus de cine a spus – ei îşi amintesc mesajul, dar uită sursa lui.

     2. Caracteristicile mesajului

     a. Cantitatea de informaţie  Cecetările asupra mesajului persuasiv au interesat întodeauna pe cei ce lucrează în domeniul reclamei comerciale. Ei s-au întrebat, de exemplu, dacă mesajul trebuie să fie lung, să invoce multe fapte şi să expună multe argumente sau, dimpotrivă, laconic. De obicei, mesajele lungi şi care par bine informate conving auditoriul care nu este foarte atent şi care poate să-şi spună: “Cel ce vorbeşte a spus multe lucruri, deci cunoaşte foarte bine problema, deci are dreptate”. Atunci cînd ţinta este foarte atentă la ce se spune, mesajele lungi au succes cu condiţia ca informaţia să fie reală şi de bună calitate. Dar dacă se vorbeşte mult fără să se spună mare lucru, atunci încercarea de influenţare poate să se soldeze cu eşec. Principalul avantaj al mesajelor scurte este că pot fi uşor reţinute de către ţintă.

       b. Mesajul patetic  Mesajele patetice sunt cele care fac apel la sentimentele celui ce urmează să fie influenţat. De aceea, ele pun problema rolului emoţiei în procesul de persuasiune. S-a studiat, de exemplu, impactul mesajelor care utilizează ameninţări şi provoacă frica. Astăzi se consideră că astfel de mesaje sunt eficiente, dar numai în cazul în care  conţin şi instrucţiuni pentru eludarea pericolului. De exemplu, filmele ce militează împotriva fumatului sunt mai eficiente aunci cînd prezintă cazuri de cancer decît atunci cînd expun satistici, dar este important să se menţioneze şi felul în care fumatul poate fi abandonat. Nu mai puţin, mesajele care provoacă emoţii pozitive pot fi eficiente.

       3. Caracteristicile ţintei

    Este de la sine înţeles că succesul unui demers de influenţare depinde de caracteristicile de personalitate ale ţintei. Dar aceasta nu este o dependenţă simplă, întrucît impactul ţine şi de situaţia în care se află persoana. Încît, psihologii au ajuns la concluzia că există foarte puţini indivizi care să fie în mod constant foarte uşor sau foarte greu de influenţat.  Totuşi, se consideră că anumite caracteristici ale persoanei ţintă conjugate cu anumite caracteristici ale situaţiei conduc la o influenţă mai mare sau mai mică. De exemplu, doi psihologi sociali americani au stabilit că oamenii diferă între ei după cum agrează sau nu să se angajeze în activităţi cognitive care presupun efort şi concentrare. Ei au construit o scală care măsoară ceea ce au numit nevoia de efort cognitiv (need for cognition). Celor care înregistrează scoruri mari la un astfel de test le place să rezolve probleme dificile şi să analizeze atent situaţiile. S-a demonstrat că astfel de subiecţi pot recepta un mesaj care conţine multă informaţie, pentru că ei se vor concentra asupra conţinutului mesajului într-o situaţie de persuasiune. Invers, subiecţii care nu au o nevoie mare de efort cognitiv, nu vor analiza atent mesajul, dar ei pot fi influenţaţi, de exemplu, de faptul că sursa este foarte simpatică.

     În afara caracteristicilor de personalitate, într-o situaţie de influenţă devin foarte importante expectanţele ţintei – ceea ce ţinta se aşteapă să se întîmple. Dacă, de exemplu, ţinta se aşteaptă ca cineva să încerce să-i schimbe atitudinile, atunci va rezista activ acestei încercări. Într-un experiment, s-au folosit ca subiecţi adolescenţi. Ei ascultau un mesaj ce pleda împotriva eliberării de carnete de conducere pentru adolescenţi. Unul din grupurile experimentale a fost avertizat cu 10 minute înainte asupra încercării de persuasiune şi asupra conţinutului mesajului, celălalt grup numai cu două minute înainte de transmiterea mesajului. Rezultatele au dovedit că în primul grup, atitudinile s-au schimbat mai puţin decît în al doilea. O explicaţie posibilă ar consta în aceea că subiecţii din primul grup au avut mai mult timp la dispoziţie pentru a construi contra-argumente. Dar simplul fapt de a cunoaşte intenţia cuiva de a ne schimba atitudinea, naşte o reacţie de împotrivire. Potrivit teoriei reactanţei pshologice, aceasta se întîmplă deoarece oamenii încearcă să-şi menţină libertatea de gîndire şi de acţiune. Când le este ameninţată, devin motivaţi să o restabilească. În cazul avertizării asupra încercării de persuasiune, are loc tocmai o astfel de reacţie.

       4. Cele două căi ale persuasiunii

     Abordările contemporane au în centrul atenţiei procesele cognitive implicate în schimbarea de atitudine, considerînd ţinta influenţei un activ prelucrător de informaţie. Dar nu în toate situaţiile procesarea informaţiei se produce la fel. În cadrul unei teorii foarte cunoscute, intitulate teoria probabilităţii de elaborare, Richard Petty şi John Cacioppo, au distins două posibilităţi: indivizii pot analiza foarte atent conţinutul mesajului (pot elabora mesajul) sau pot fi mai puţin atenţi, urmărind mai puţin coţinutul mesajului şi luînd în seamă alte caracteristici ale situaţiei, ale sursei sau ale mesajului. În cazul în care într-o situaţie de influenţă ţinta analizează conţinutul mesajului şi este influenţată de puterea argumentelor incluse, această ţintă a ales calea centrală. Ea recepţionează mesajul şi-l elaborează, cântărind fiecare argument. Opusă căii centrale este calea periferică – în cazul acesta, persoana nu se concentrează asupra argumentelor logice, ci impactul influenţei se va hotărî în funcţie de caracteristcile periferice ale mesajului. De exemplu, putem fi influenţaţi de o persoană bine îmbrăcată pentru că ne putem spune că îmbrăcămintea aleasă denotă un statut înalt, iar oamenii cu statut înalt au de obicei dreptate. În felul acesta, folosim nişte reguli implicite care ne ajută să analizăm mesajul şi sursa superficial şi să decidem dacă acceptăm sau nu opinia celui ce comunică. De pildă, tindem să considerăm că sursa are dreptate atunci cînd vorbeşte repede, deci faptul de a vorbi repede determină schimbarea de atitudine, şi nu argumentele mesajului.  Desigur, calea centrală este mai eficientă şi ea conduce la o schimbare mai profundă a atitudinii în raport cu cea periferică. De obicei, gradul în care suntem interesaţi de ceea ce se discută hotărăşte calea pe care o alegem (determină, deci, probabilitatea elaborării): dacă mesajul vorbeşte despre lucruri care ne interesează, atunci vom analiza atent argumentele, deci vom alege calea centrală.