Leadership

Calități caracteriale
Calități caracteriale-Expertiză
A afișa leadership înseamnă a dovedi abilități organizatorice, a putea compatibiliza eforturile membrilor unui grup sau ai unei echipe în realizarea unor sarcini comune, a facilita cooperarea dintre aceștia prin propriile intervenții, prin implicare în realizarea sarcinilor, a insufla curaj și încredere în reușită coechipierilor, a menține relații pozitive, armonioase în interiorul grupului;

min. 11.10 și min. 33.00

Leadership-aplicație

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *