Metodologia cercetării sociologice 2018

Integrarea socială a tinerilor

Anchetă realizată la nivelul Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu, pe un eșantion de o sută patruzeci de elevi.

Scop:
Înțelegerea procesului integrării sociale și socio-profesionale din perspectiva factorilor de personalitate ce o pot facilita sau îngreuna.

Ipoteză:
Este de așteptat ca elevii care socializează ușor să dovedească o integrare viitoare rapidă în grupurile sociale și în organizațiile socio-profesionale.

Colectarea datelor

 

Cerințe
1. Centralizați răspunsurile la itemii 1 – 10 din chestionar accesând link-ul de mai sus (Colectarea datelor) și formulați câte două concluzii referitoare la rezultatul înregistrat corespunzător acestora.

Exemplu (presupunând că cercetarea se face pe un eșantion de 140 de elevi):
Item 2:
Da 112 (80%)
Nu 28 (20%)

Concluzii:
1. Elevii sunt în general deschiși spre comunicarea cu ceilalți, dornici de a cunoaște persoane noi…
2. Elevii sunt receptivi în ceea ce privește activitatea colegilor…..

2.Refolmulați ipoteza astfel încât să obțineți o propoziție de tipul Dacă X…atunci Y sau Cu cât X…cu atât Y.

3.Precizați dacă rezultatele cercetării confirmă sau infirmă (în ce măsură / proporție) ipoteza de lucru.

4.Calculați intervalul de încredere la nivelul eșantionului realizat.

5.Presupunând că ancheta s-ar fi desfășurat pe un eșantion de aproximativ 1200 de persoane la o populație de peste 10.000 de persoane, precizați care ar fi fost în acest caz nivelul (gradul) de încredere în rezultatele cercetării.

(Consultați notițele și manualul de sociologie , la pagina 28);

Răspundeți la cerințe în caseta de dialog (COMMENT) sau încărcați un fișier text care să conțină răspunsurile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *