TRANSCENDENȚĂ

TRANSCENDENȚĂ

     Transcendența este virtutea omului care se știe om și își asumă această modalitate de a exista, care trăiește într-un „aici” dar care tinde mereu spre un „dincolo” în raport cu care lucrurile și chiar propria existență, devin semnificative, om plin de speranță dar lipsit de iluzii, ce încearcă „a recompune absolutul din fragmentele tăcerii sale” și care în efortul său trăiește „alternanţa zilnică a căderii cu redresarea, a puterii nesperate cu o incredibilă şubrezenie, a unui posibil mereu oferit şi mereu neatins, cu un imposibil care se dovedeşte, uneori, în chip miraculos, realizabil.” Este virtutea celui care cunoaște sentimentul religios intuind existența unui sens pentru toate, a celui ce vede frumusețea lumii și prezența divinului în ea; este virtutea care râde de seriozitatea țanțoșă, de non-sens și de adevăr, este umorul capabil de eliberare ce transformă tristețea în bucurie, ura în iubire, deziluzia în comic, disperarea în veselie.

     Voința trebuie pusă în slujba transcenderii sinelui, a deschiderii către tot ce poartă cu sine valoare, ideal sau concret. Omul de caracter va pune mereu pe primul plan altceva decât sinele, focalizând atât de puțin pe propriul bine încât de multe ori, în exercițiul virtuții, din planul secund sinele tinde să fie scos în afara câmpului conștiinței. Problema costurilor unei astfel de atitudini o pun neștiutorii deprinși cu gândul economic, în care mai mult-ul se confundă cu mai bine-le.
Uitându-se pe sine, omul devine mai uman și se împlinește în fiița sa. Virtutea transcendenței îl conectează pe om cu semnificativul ceea ce înseamnă a trăi pentru altă persoană întru binele acesteia, a iubi altceva decât sinele. Exemplele în câmpul social nu întârzie să apară: părintele care se uită pe sine și trăiește pentru și prin copilul său, mereu preocupat de buna sa creștere sau dascălul dedicat care trăiește momentul iluminării elevilor.

Cerințe:

     1.Identificați și redați explicit replicile sau faptele care ilustrează excelența etică a personajului Attilio de Giovanni, interpretat de către Roberto Benigni, din pelicula La Tigre e la neve, în regia lui Roberto Benigni.

   2.Precizați ce calități personale (caracteriale) dau posibilitatea excelenței manifestate de către personajul numit la punctul 1.; argumentați răspunsul din perspectiva valorii morale a calităților identificate.

*Pentru rezolvarea cerințelor utilizați următoarele resurse:
Virtuți și calități ale caracterului
Aristotel, Etica nicomahică
Cozma, Carmen, Introducere în aretelogie
Comte-Sponville, André, Mic tratat al marilor virtuți

**Răspundeți la cerințe în caseta de dialog (COMMENT) sau încărcați un fișier text care să conțină răspunsurile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *