Virtuți și calități caracteriale

Creativitate – a gând modalități noi, productive de a acționa în situații problematice cotidiene, a căuta soluții inedite, originale la problemele curente și extraordinare ce apar în activitate: la școală, la locul de muncă, în familie; creativitatea este afișată în manifestările artistice dar nu se reduce la domeniul artei;

Curiozitate – a te implica în diverse activități pentru a cunoaște, din plăcerea de a experimenta, de a ști și a stăpâni prin știință aspecte ale realitatății la care omul are acces, fără a implica vreun alt interes, vreun alt câștig decât acela al cunoașterii;

Dragoste de carte – a centra permanent pe achiziționarea sistematică de cunoștințe noi, de competențe și abilități prin lucru auto-didact sau prin frecventarea cursurilor unei instituții de învățământ, a resimți plăcere și împlinire personală în legătură cu noile achiziții;

Gândire critică – a judeca lucrurile în esența lor, a manifesta spirit analitic, centrat pe detalii, pe disocieri, dar și sintetic, capabil de generalizări, a orienta actul judecării înspre conret, operând asupra particularului dar și ascendent, în abstract, operând asupra generalului, universalului; a concluziona fondat, a evita întemeierea pe baza spuselor cuiva sau invocând diverse autorități, a face evaluări corecte asupra situațiilor întâlnite, asupra oamenilor sau asupra propriei personae;

Perspectivă – a fi capabil în baza cunoștințelor, a experienței și a viziunii pozitive avute asupra realității de a oferi sfaturi, de a revela celorlalți un sens, de a orienta și a furniza alternative valoroase de soluționare a problemelor cu care aceștia se confruntă;

Curaj, vitejie – a nu da înapoi în fața amenințărilor, provocărilor, durerii sau altor situații dificile, a susține ceea ce este corect, drept, chiar și atunci când nu manifestă nimeni idei contrare, a expune propriile convingeri, a avea tăria de a susține ideile proprii, mai ales în cazul celor nepopulare;

Perseverență – a fi „de ispravă”, a termina lucrul început, a continua activitatea în ciuda obstacolelor ce apar în atingerea țintei, a insista acolo unde lucrurile nu ies de prima dată și a nu renunța în fața primului eșec, a obține satisfacție din a face lucrurile bine, așa cum trebuie;

Integritate, autenticitate – a afișa onestitate în relație cu ceilalți, a te prezenta așa cum ești în adevăr, fără pretenții;

Vitalitate – a aborda totul cu entuziasm, cu bună dispoziție, a simți că trăiești, a face lucrurile cu toată inima, a trăi din plin viața așa cum este ea, cu bune și cu rele, a nu fi omul jumătăților de măsură;

Iubire – a prețui relațiile apropiate cu ceilalți, în special pe cele în care oamenii sunt dispuși să împartă, să dăruiască, în care manifestă grijă unul față de altul, a fi apropiat sufletește de oameni;

Blândețe, căldură sufletească – a fi generos cu oamenii, a le face bine, ai ajuta pe ceilalți din dragoste și compasiune, a purta de grijă celui ce are nevoie de ajutor, de îndrumare, a fi răbdător cu cei ce învață, a veghea asupra creșterii frumoase, echilibrate, asupra bunei deveniri a tinerilor, a fi prietenos, pașnic în relațiile cu ceilalți;

Inteligență socială – a empatiza ușor, a înțelege propriile trăiri și pe ale celorlalți, a-ți da seama de ceea ce simt ceilalți într-un anumit moment și a acționa pentru a îndrepta lucrurile, a ști ceea ce îi motivează pe oameni, ceea ce îi face să se miște într-o direcție sau alta, a fi stăpân pe situație și a putea menține controlul asupra propriei persoane, a ști ce trebuie făcut pentru a fi omul potrivit la locul potrivit, a sti să-ti joci bine rolul, a ști cum trebuie acționat pentru a obține maximumul de eficiență de pe poziția ocupată;

Spirit de echipă – a avea plăcerea de a lucra în echipă și de a aparține unei echipe, a manifesta loialitate față de grup, a conlucra în realizarea sarcinilor, a fi conciliant;

Spirit de dreptate – a fi nepărtinitor în relațiile cu ceilalți, ai trata just, în conformitate cu normele morale ale echității, fără prejudecăți, a combate stereotipurile și a evita atitudinile și comportamentele discriminatoare, a arăta oamenilor respectul cuvenit, a dovedi omenie, a da fiecăruia o șansă dreaptă;

Aptitudini de lider – a dovedi abilități organizatorice, a putea compatibiliza eforturile membrilor unui grup sau ai unei echipe în realizarea unor sarcini comune, a facilita cooperarea dintre aceștia prin propriile intervenții, prin implicare în realizarea sarcinilor, a insufla curaj și încredere în reușită coechipierilor, a menține relații pozitive, armonioase în interiorul grupului;

Iertare, milă – a-i ierta pe cei ce-au făcut rău, a da oamenilor o a doua șansă, a nu fi răzbunător;

Modestie – a nu căuta să fii mereu în centrul atenției, a nu te considera și a nu încerca să treci drept persoană specială; faptele și realizările vorbesc de la sine;

Prudență – a judeca înainte de a face o alegere , a nu risca fără sens, a nu te pronunța sau a nu face lucruri ce se pot dovedi regretabile;

Auto-control – a putea stăpâni propriile emoții, dorințe, tendințe, a fi disciplinat;

Aprecierea frumuseții -a sesiza și prețui frumusețea și excelența în activitatea de zi cu zi, în toate domeniile vieții, de la natură la artă, de la matematică la știință, etc.;

Recunoștință – a conștientiza, a te bucura și a arăta mulțumire pentru binele care ți s-a făcut, a-ți face timp pentru a mulțumi;

Optimism – a te aștepta la ceea ce este mai bine în viitor, a crede în posibilitatea binelui, în puterea omului de a-l prodce și a munci pentru realizarea acestui viitor bun;

Umor – a avea plăcerea de a râde, de a glumi; a aduce zâmbete pe fețele celorlalți;

Spiritualitate – a avea convingerea existenței unei ordini a universului, că toate lucrurile urmează unui sens, că nimic nu este întâmplător ci totul decurge după un plan, a-ți ști locul în această schemă și a găsi un sens propriei vieți;